ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาแม่ฟ้าหลวง
อาคารวันชัย ศิริชนะ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 6081, 0 5391 6157
โทรสาร 0 5391 6086
อีเมล: counciloffice@mfu.ac.th