สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


บัญชีเงินบริจาค

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
035-3-57408-6

 

ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชีเผื่อเรียก
0-2022983227-2

 

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย)
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
842-0-39356-8

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
303-1-38973-3

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
เชียงราย
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
507-2-93565-5

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์
672-0-11303-1

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา
สาทร
เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์
142-4-05627-1

 

E - Wallet ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี
006-1173-35765-37-2

 

กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงินพร้อมสำเนาใบฝากเงินธนาคาร เพื่อออกใบเสร็จรับเงินมาที่
นางสาวพนมพร  โพธิวงค์ โทรศัพท์ 0 5391 6084  โทรสาร 0 5391 6086  E-Mail : panomporn@mfu.ac.th หรือ
นางสาวอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์  โทรศัพท์ 0 5391 6157  โทรสาร 0 5391 6086 E-Mail : orawan.cha@remove-thismfu.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารวันชัย ศิริชนะ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100