ช่องทางการบริจาคเงิน มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท

ชื่อบัญชี มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
สาขา ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขบัญชี 303-1-30840-7