ช่องทางการบริจาคเงิน มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ชื่อบัญชี มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
สาขา ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขบัญชี 303-1-29815-3