ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์